ناباروری

/ناباروری

ارگاسم خشک (dry orgasm )

تعریف: ارگاسم خشک زمانی اتفاق می افتد که یک مرد به اوج لذت جنسی می رسد اما اسپرم از آلت تناسلی خارج نمیشود و یا اسپرم بسیار کمی آزاد می کند. مایع منی مایع ضخیم و سفید است که اسپرم را حمل می کند. ارگاسم خشک معمولا مضر نیست، اما می تواند با توانایی یک مرد برای پدر شدن [...]

ناباروری در مردان

تعریف: حدود 15%  از زوج ها نابارور هستند. این به این معنی است  بعد از یک سال یا بیشتر مقاربت جنسی مداوم بدون جلوگیری قادر به باردار شدن نبودند. در نیمی از این زوج ها عامل ناباروری مردان هستند. ناباروری مردان به علت تولید کم اسپرم، عملکرد غیر طبیعی اسپرم یا انسداد در خروج اسپرم میباشد.برخی بیماری ها، حوادث، [...]

انزال معکوس

مقدمه انزال معکوس زمانی اتفاق می افتد که اسپرم به جای اینکه از طریق آلت تناسلی در طول ارگاسم خارج شود وارد مثانه شود.اگرچه ممکن است به اوج لذت برسید ممکن است اسپرم بسیار کمی داشته باشید  یا هیچ اسپرمی در مایع منی وجود نداشته باشد.که گاهی اوقات ارگاسم خشک نامیده میشود. انزال معکوس مضر نیست، اما می تواند [...]