وازکتومی

در وازکتومی، لوله ای که اسپرم را از هر یک از بیضه ها خارج میکند (واز دفران) قطع میشود و 2 طرف آن بسته میشود.

2018-10-24T16:23:24+03:30توسط |اورولوژی|بدون ديدگاه