اندازه آلت تناسلی مردانه به طور متوسط

بسیاری از محققان علمی در سراسر جهان تلاش می‌کنند به پرسشی که ذهن مردان و زنان در سرتاسر دنیا را به خود مشغول ساخته است، پاسخ صحیحی ارائه کنند. آن پرسش این است که متوسط اندازه آلت تناسلی یک مرد چقدر است؟ در ادامه کلیه تحقیقاتی که درباره اندازه آلت تناسلی در مطالعات علمی انجام گرفته، منتشر شده است را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت. قطعاً پس از مطالعه این مقاله می توانید بهترین پاسخ به این سوال را دریافته باشید و شاید درباره اندازه آلت تناسلی خود یا شریک زندگی تان اطمینان پیدا کنید.

بیشتر مقالات در رابطه با نگرانی هایی که مردان در مورد اندازه خوب و مناسب آلت تناسلی خود دارند و نگرانی هایی که آیا شرکای جنسی آنها از اندازه آلت تناسلی ایشان راضی هستند، منتشر شده‌اند، بنابراین حقیقت چیست؟

با توجه به افزایش دسترسی و گرایش به پورنوگرافی اینترنتی و شرکتها و بازاریابی هایی که در زمینه استفاده از وسایل گوناگون برای بزرگتر کردن آلت تناسلی مردانه اتفاق می افتد و به راحتی می‌توان درک کرد که چرا آقایان درباره سایز و طول اندام تناسلی خود نگران هستند.

بنابراین جای تعجب نیست که محققان دائماً در تلاشند تا اضطراب آقایان درباره اندازه و طول آلت تناسلی شان را کاهش دهند.

در ادامه به صورت خلاصه حقایقی درباره اندازه متوسط آلت تناسلی مردانه را به شما معرفی می کنیم:

 • در حالی که حدود ۸۵ درصد زنان از اندازه و قطر آلت تناسلی همسر خود راضی هستند اغلب مردان نسبت به این امر اطمینان کمتری دارند.
 • حدود ۴۵ درصد مردان معتقدند که طول آلت تناسلی آنها کوتاه است.
 • مطالعات نشان می دهد که طول آلت تناسلی مردانه در حالت غیر نعوظ به طور میانگین بین ۷ تا ۱۰ سانتی متر یعنی 8/2 تا 9/3 اینچ است.
 • متوسط قطر آلت تناسلی نیز بین ۹ تا ۱۰ سانتیمتر یعنی 5/3 تا 9/3 اینچ است.
 • میانگین طول در حالت نعوظ به طور متوسط بین ۱۲ تا ۱۶ سانتی متر یعنی 7/4 تا 3/6 اینچ است.
 • و قطر آلت تناسلی مردانه در حالت نعوظ به طور متوسط حدود ۱۲ سانتیمتر یا 7/4 اینچ است.

 به چه اندازه آلت تناسلی مردانه غیر نرمال کوچک می گویند؟

اندازه آلت تناسلی مردانه

اندازه آلت تناسلی مردانه

شاید بهترین آستانه برای اندازه گیری اینکه آیا یک آلت تناسلی کوچک است یانه، در نظر گرفتن آستانه اندازه‌ای باشد که پزشکان در نظر می گیرند.

محققانی که در مجلات ارولوژی مطالعاتشان را منتشر کرده‌اند، اندازه آلت تناسلی ۸۰ مرد که از نظر جسمی در سلامت کامل هستند را قبل و بعد از نعوظ اندازه گیری کرده اند.

پس از میانگین گیری یافته های آنها به شرح زیر است:

 • فقط مردانی که طول آلت تناسلیشان در حالت غیر نعوظ حدود ۴ سانتیمتر و کمتر یعنی 6/1 اینچ و در حالت نعوظ کمتر از 5/7 سانتیمتر یا ۳ اینچ باشد، باید تحت درمان برای افزایش طول آلت تناسلی خود قرار بگیرند.
اندازه آلت تناسلی مردانه

اندازه آلت تناسلی مردانه

اندازه نرمال یا میانگین اندازه نرمال آلت تناسلی چقدر است؟

نتایج منتشر شده در مجله ارولوژی که پس از بررسی ۸۰ مرد بدست آمد به شرح زیر است:

 • متوسط اندازه آلت تناسلی مردانه در حالت غیر نعوظ 8/8 سانتیمتر یا 5/3 اینچ است.
 • متوسط اندازه آلت تناسلی مردانه در حالت نعوظ 9/12 سانتیمتر یا 1/5 اینچ است.

علاوه بر این مطالعات نشان داد که متوسط اندازه آلت تناسلی مردانه در حالت نعوظ با حالت غیر نعوظ هیچ رابطه ای ندارد.

این بدان معنی است که ممکن است مردانی در حالت غیر نعوظ اندازه آلت تناسلی یکسان داشته باشند اما در حالت نعوظ اندازه آلت تناسلی شان متفاوت باشد. علاوه بر این هیچ ارتباطی بین سن مردان و اندازه آلت تناسلی آنها یافت نشد.

علاوه بر این یافته‌های مربوط به میزان رشد آلت تناسلی مردانه با مطالعه روی ۲۰۰ مرد ترک انجام گرفت تا بررسی شود که آیا آنها یک آلت تناسلی رشد دهنده دارند یا نمایش دهنده. نتایج نشان داد که اندازه طول آلت تناسلی در حالت غیر نعوظ اهمیت کمتری در مقایسه با اندازه آلت تناسلی در حالت نعوظ دارد.

یک تحقیق کامل برای تعیین متوسط اندازه آلت تناسلی مطالعه ای است که در ژانویه ۲۰۱۴ روی ۱۶۰۰ مرد آمریکایی انجام گرفت. البته اندازه گیری ها یک جسمی به صورت مستقل انجام گرفته نشد.

در این آزمایش خود مردان طول آلت تناسلی خود را اندازه گرفتند. بنابراین این گزارش‌ها تا حدودی قابل اعتماد است. با توجه به آن که قرار بر این بود که به مردان بر اساس اندازه گیری های گزارش شده توسط ایشان کاندوم مناسب داده شود، هرگونه بی‌دقتی در اندازه گیری آلت تناسلی موجب می شد که پیشگیری های مناسب در رابطه جنسی انجام نگیرد.

نتایج این مطالعه برای متوسط اندازه آلت تناسلی مردانه به شرح زیر است

 • اندازه متوسط آلت تناسلی مردانه درحالت نعوظ 2/14 سانتی متر یا 6/5 اینچ است.
 • میانگین محیط آلت تناسلی مردانه در حالت نعوظ نیز 2/12 سانتی متر یا 8/4 اینچ است.

محققان بیان کردند که ابعاد آلت تناسلی که توسط خود افراد به آنها گزارش شده با یافته ها و نتایجی که سایر مطالعات ارائه داده‌اند، سازگار است. علاوه بر این مطالعات آنها نشان داد که ابعاد دقیق نعوظ می تواند تحت تأثیر حالت تحریک قرار بگیرد. مثلاً اینکه اگر مرد برای خود ارضایی خود را تحریک کند و یا برای رابطه با یک شریک جنسی در هر یک از این حالات اندازه آلت تناسلی در حالت نعوظ با دیگری تفاوت خواهد داشت.

برای اندازه گیری طول آلت تناسلی باید یک خط کش را در کشاله ران خود قرار دهید و از قاعده آلت تناسلی تا نوک آن را اندازه بگیرید.

برای اندازه گیری محیط آلت تناسلی نیز یک نوار اندازه گیری را در اطراف پهن ترین قسمت آلت تناسلی بپیچید و اندازه را بخوانید.

میانگین اندازه آلت تناسلی در مطالعات

اندازه آلت تناسلی مردانه

اندازه آلت تناسلی مردانه

 • به طور متوسط میانگین اندازه آلت تناسلی بین 1/5 و 6/5 اینچ است.

در واقع مطالعات مختلف پیشنهاد کرده‌اند که میانگین اندازه آلت تناسلی مردانه بین 1/5 و 6/5 اینچ است.

نکته جالب توجه آن است که به نظر می رسد زنان کمتر از مردان و اندازه آلت تناسلی مردانه اهمیت می دهند.

به نظر می‌رسد نگرانی مردان در مورد اینکه آیا اندازه آلت تناسلی ایشان مطابق با خواسته‌های زنان است و به اندازه ای رضایت بخش است تا اندازه زیادی نابجاست.

نگرانی های بی احساسی درباره اینکه آیا اندازه آلت تناسلی مردانه به اندازه کافی بزرگ است وجود دارد. لازم به ذکر است زاویه دید مرد نسبت به آلت تناسلی خود موجب می شود که آن را در مقایسه با آلت تناسلی سایر اشخاص کوچک تر ببیند. نگاه کردن به آلت تناسلی مردانه از بالا در مقایسه با نگاه کردن از روبرو یا کنار آن را کوچکتر نشان می دهد. بنابراین مشاهده آلت تناسلی خود فرد توسط وی و مقایسه آن با آلت تناسلی سایر مردان موجب تقویت این نظر نادرست می شود که آلت تناسلی من کوچک است اما آیا خانم ها دیدگاهی قابل اعتماد تر دارند.

مطالعاتی که در مجله بین المللی ارولوژی انگلیس منتشر شد نشان داد که حدود ۸۵ درصد از زنان از طول و محیط آلت تناسلی مردانه همسر خود راضی هستند و این در حالیست که شوهران این زنان نسبت به مناسب بودن آلت تناسلی خود اطمینان نداشتند.

تقریباً نیمی از مردانی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند یعنی حدود ۴۵ درصد ایشان معتقد بودند که آلت تناسلی کوچکی دارند. با این حال هنوز محققان گزارش می کنند که تعداد افرادی با آلت تناسلی بیش از حد کوچک به شدت کم هستند.

در یک مطالعه دیگر حدود ۱۷۰ پرسشنامه به زنان داده شد. نتایج این پرسشنامه ها نشان داد اگرچه اندازه آلت تناسلی مردانه برای زنان اهمیت زیادی دارد اما تنها برای تعداد خیلی کمی از زنان اهمیت این قضیه بسیار بسیار ضروری در نظر گرفته شده است.

جالب است بدانید بر اساس نتایج یک مطالعه در حالی که بیشتر مردان نگران مناسب بودن طول آلت تناسلی خود هستند زنان توجه بیشتری به عرض و محیط آن دارند.

مطالعاتی که روی ۵۰ زن از نظر جنسی فعال انجام گرفت نشان داد که بیشتر زنان یعنی از هر ۱۰ نفر ۹ نفر آن‌ها بیان کردند که عرض آلت تناسلی برای لذت بردن بیشتر نسبت به طول آن اهمیت بیشتری دارد.

زنان مردانی با آلت تناسلی بزرگ نمی‌خواهند:

مطالعاتی که در نوامبر ۲۰۱۵ در مجله دسترسی آزاد پلاس وان منتشر شد روش جدیدی برای پرسش از زنان درباره نشان دادن اندازه مطلوب آلت تناسلی به کار گرفت. در این روش از یک چاپگر سه بعدی استفاده شد تا ۳۳ نوع مختلف از ابعاد متفاوت آلت تناسلی را به چاپ برساند.

در این مطالعه از زنان خواستند که از میان ۳۳۹ آلت‌تناسلی متفاوت چاپ شده از جمله نمونه هایی که در شکل مشاهده می کنید، یک نوع را انتخاب کنند. اغلب این زنان آرا انتخاب کردند در حالی که کوچکترین نوع آلت تناسلی بود.

اندازه های چاپ شده در محدوده بین چهار تا 5/8 اینچ از نظر طول و 5/2 تا ۷ اینچ از نظر محیط بودند. این اندازه ها بر اساس مطالعات قبلی که روی اندازه آلت تناسلی مردان آمریکایی در هنگام نعوظ انجام گرفته شده بود در نظر گرفته شده بودند مطالعات قبلی متوسط اندازه آلت تناسلی مردان آمریکایی در حالت نعوظ را ۶ اینچ یا 2/15 سانتی متر از نظر طول و ۵ اینچ یا 7/12 سانتی متر از نظر محیط گزارش کرده بودند.

رنگ پرینتر سه بعدی نیز آبی در نظر گرفته شد تا از هرگونه تبعیض نژادی جلوگیری شود.

۷۵ زنی که مورد مطالعه قرار گرفتند از میان ۳۳ مدل پیشنهادی بر اساس نوع رابطه خود اندازه ای را که به نظرشان مطلوب تر بود انتخاب کردند و این اندازه تنها کمی بالاتر از میانگین ارائه شده در مطالعات بود.

نتایج نشان داد اغلب زنان برای شرکای جنسی طولانی مدت خود به دنبال آلت تناسلی با محیط بیشتر و طول کوتاه تر هستند. این در حالی است که برای شرکای جنسی که برای یک شب در نظر دارند طول متوسطه 6/3 اینچ و محیط 8/4 اینچ را انتخاب کردند.

اندازه گیری های بیشتر روی آلت تناسلی

مطالعات مختلفی سعی در تعیین اندازه آلت تناسلی متوسط مردانه داشته اند. یکی از این مطالعات که روی ۳۳۰۰ مرد جوان ایتالیایی در سنین ۱۷ تا ۱۹ سال انجام گرفت در سال ۲۰۰۱ منتشر شد.

نتایج این مطالعات نشان داد متوسط طول آلت تناسلی در حالت غیر نعوظ ۹ سانتیمتر یا 5/3 اینچ و محیط آن در این حالت ۱۰ سانتیمتر یا 9/3 اینچ است.

در یک مطالعه دیگر که روی ۳۰۱ مرد هندی با سلامت کامل جسمانی انجام گرفت نتایج مطالعات با سایر کشورها مقایسه شد.

این نتایج در سال ۲۰۰۷ به چاپ رسید و نویسندگان بیان کردند که می توانند به افرادی که نگران اندازه مناسب آلت تناسلی خود هستند و تصمیم دارند برای بزرگ کردن آن جراحی کنند، مشاوره دهند.

اندازه های گزارش شده به شرح زیر است:

 • متوسط طول حدود 2/8 سانتیمتر یا 2/3 اینچ و محیط حدود 1/9 سانتی متر یعنی 6/3 اینچ در حالت غیر نعوظ.
 • متوسط طول حدود ۱۳ سانتی متر یعنی 1/5 اینچ و محیط حدود 5/11 سانتیمتر یعنی 5/4 اینچ برای حالت نعوظ.

در ژورنال معتبر نیچر ۱۶ مطالعه که روی مرد های کشور های مختلف در بیش از ۱۰۰ سال گذشته انجام گرفته و در سال ۱۸۹۹ منتشر شده است، به طور متوسط طول آلت تناسلی مردانه را به شرح زیر بیان کرده است:

 • طول متوسط در حالت غیر نعوظ حدود ۷ تا ۱۰ سانتی متر یعنی 8/2 تا 9/3 اینچ
 • محیط متوسط در حالت غیر نعوظ حدود ۹ تا ۱۰ سانتیمتر یعنی 5/3 تا 9/3 اینچ
 • طول متوسط در حالت نعوظ حدود ۱۲ تا ۱۶ سانتی متر یعنی 7/4 تا 3/6 اینچ
 • محیط متوسط در حالت نعوظ حدود ۱۲ سانتی متر یعنی 7/4 اینچ

افزایش نگرانی ها و تمایلات نادرست برای بزرگ کردن آلت تناسلی

اندازه آلت تناسلی مردانه

اندازه آلت تناسلی مردانه

نویسندگان این مقاله بیان کردند که تعریف اندازه نرمال آلت تناسلی جالب توجه است، زیرا تعداد افرادی که امروزه از اندازه آلت تناسلی کوتاه خود شکایت دارند و به دنبال روش هایی برای بزرگ کردن آن هستند رو به افزایش است.

تحقیقات دیگری نیز نشان می‌دهد که بیشتر مردانی که تمایل دارند برای بزرگ کردن آلت تناسلی خود تحت عمل جراحی قرار بگیرند، فکر می کنند سایر مردان آلت تناسلی بیش از اندازه بزرگ دارند.

در یک مطالعه که روی ۶۷ مرد که فکر می‌کردند آلت تناسلی کوتاهی دارند انجام گرفت، مشخص شد که هیچ یک از آنها دچار عارضه آن تناسلی کوتاه نبودند. علاوه بر این نویسندگان بیان کردند تعداد مردانی که برای بزرگ کردن آلت تناسلی خود رو به عمل جراحی می‌آورند بیش از تعداد گزارش شده در این مقاله است.

چاقی و سن تنها یک اثر جزئی روی اندازه آلت تناسلی مردانه در حالت نعوظ دارد:

در سال ۲۰۱۵ محققانی که در عربستان سعودی مقاله‌ای چاپ کردند که در آن ۷۷۸ مرد با متوسط سن ۴۳ و هفت دهم یعنی از ۲۰ تا ۸۲ سال که کلینیک های سر پایه اورولوژی در عربستان کلینیکهای سرپایی اورولوژی در عربستان مراجعه

در این مطالعه مردان زیر ۱۸ سال و یا افرادی که دچار عارضه پیرونی آلت تناسلی کوتاه انحنای مادرزادی هایپو گنادی سم بالینی ضربه به آلت تناسلی در گذشته و یا ترکیبی از این بیماریها بودند از گروه مورد مطالعه خارج شده است.

محققان همچنین شاخص توده بدنی مردان را که با چاقی افزایش می یابد نیز اندازه گیری کردند. نتایج نشان داد اگر اندازه گیری آلت تناسلی از پوست روی ناحیه شرمگاه آغاز شود یک ارتباط ضعیف بین شاخص توده بدنی و طول آلت تناسلی وجود دارد. یعنی هر چه شاخص توده بدنی مردان بیشتر باشد، طول آلت تناسلی کوتاه تر خواهد بود، اما اگر اندازه گیری از استخوان تا نوک انجام گیرد چنین رابطه ای وجود نخواهد داشت.

در واقع نتایج این تحقیق نشان داد وقتی چربی در زیر پوست قاعده آلت تناسلی وجود داشته باشد، آلت تناسلی مردانه کوتاه تر به نظر می رسد.

علاوه بر این نتایج این مطالعات وجود رابطه ضعیف بین افزایش سن و اندازه آلت تناسلی را نشان داد.

در نهایت محققان بیان کردند ممکن است مردان در سنین پیری با کاهش اندک اندازه آلت تناسلی روبرو شوند. آن ها دریافتند تفاوت بین اندازه آلت تناسلی مردان 20 ساله و 70 ساله کمتر از ۱ سانتی متر است.

 آیا اندازه آلت تناسلی با اندازه انگشت آقایان ارتباط دارد؟

یافته های جدید نشان می‌دهد که ارتباطی بین طول آلت تناسلی یک مرد و طول انگشت حلقه او وجود دارد و بنابراین می توان با مشاهده انگشت حلقه یک مرد طول آلت تناسلی او را پیش بینی کرد.

آیا تمایل دارید برای داشتن آلت تناسلی بزرگ تر جراحی کنید؟

اورولوژیست های ایتالیایی در یک مقاله بیان کردند مردانی که قصد دارند برای افزایش طول آلت تناسلی خود اقدام به جراحی کنند، بهتر است پیش از آن روش‌های غیر جراحی مانند استفاده از دستگاه وکیوم آلت تناسلی را امتحان کنند و یا اعتماد به نفس خود را افزایش دهند.

بسیاری از آقایان نگران این هستند که آیا اندازه آلت تناسلی آنها به اندازه کافی بزرگ است و موجب رضایت شریک جنسیشان خواهد شد یا خیر ؟ محققان امیدوارند با انتشار نتایج تحقیقاتشان توانسته باشند اعتماد به نفس آقایان را افزایش داده و به آنها اطمینان دهند که آلت تناسلی آنها طول و قطر مناسب را دارد