سوالات شایع- کاهش احتباس ادراری پس از جراحی

//سوالات شایع- کاهش احتباس ادراری پس از جراحی

استفاده از تامسولوسین برای کاهش بروز و طول مدت احتباس ادراری پس از عمل جراحی ستون فقرات

-احتباس ادراری بعد از جراحی های ستون فقرات یک عارضه شایع است و بخش بزرگی از این جمعیت را تحت تاثیر قرار می دهد که نتیجه ی آن افزایش میزان کاتتریزاسیون (سوندگذاری )، عفونت های دستگاه ادراری (UTIs) و طولانی شدن مدت بستری در بیمارستان میباشد.
با مصرف تامسولوسین، محققان دریافتند که احتمال بروز و طول مدت احتباس ادراری پس از عمل جراحی کاهش می یابد و بنابراین مرگ و میر ناشی از درمان احتباس ادراری و همچنین مدت اقامت در بیمارستان نیز کاهش می یابد.

Reference:
http://www.mayo.edu/research/clinical-trials/cls-20112059?_ga=2.6776626.1086516400.1498664173-195825816.1464610268#eligibility

2019-07-03T11:57:44+04:30توسط |اورولوژی|بدون ديدگاه