آیا مردان با سطح بالای آنتی ژن اختصاصی پروستات (PSA) دارای پیش آگهی سرطان پروستات بدتری هستند؟
پاسخ از دکتر اریک.کاستل
– بله در بیشتر موارد، یک سطح PSA بالاتر نشان دهنده پیش آگهی ضعیف تری در سرطان پروستات است.
PSA پروتئینی است که در بافت پروستات تولید می شود. مردان مبتلا به سرطان پروستات اغلب سطح PSA بالایی دارند، زیرا سلول های سرطانی مقدار زیادی از این پروتئین را تولید می کنند.
در زمان تشخیص اولیه سرطان پروستات، سطح PSA به تعیین اینکه احتمال دارد که سرطان گسترش یافته باشد (متاستاز) کمک میکند. همچنین کمک می کند تا تعیین شود چه نوع درمانی برای سرطان در این مرحله مناسب تر است. پزشک شما همچنین سایر عوامل مانند مرحله سرطان پروستات، درجه سرطان شما و نمره Gleason را در تشخیص پیش آگهی در نظر می گیرد.
اگر سرطان پروستات برای شما تشخیص داده شده است و در مورد پیش آگهی خود نگران هستید، وضعیت خود را با پزشک تان در میان بگذارید.
Reference: https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/prostate-cancer/expert-answers/prostate-cancer/faq-20058470

With
Erik P. Castle, M.D.