تغییر نگرش در مورد وجود ارتباط بین برقراری رابطه جنسی و کهولت سن:

برقراری رابطه جنسی بخش مهمی از سلامت جسمی و روحی در دوران کهولت سن است و مطالعات اخیر نشان می دهند که بیشتر سالمندان تمایل به برقراری روابط جنسی حتی در دوران کهولت سن دارند. در ادامه در می یابید که چگونه می توان با مدیریت صحیح، در دوران پیری برقراری رابطه جنسی را به یک بخش منظم از زندگی خود تبدیل کرده، سلامت جسم و روح خود را افزایش دهید.

در گذشته بیشتر افراد بر این باور بودند که با افزایش سن، برقراری روابط جنسی برای افراد کم اهمیت می شود. علاوه بر این گذشتگان عقیده داشتند هر چه سن افزایش پیدا کند، میل جنسی افراد کاهش یافته، بدن انسان توانایی برقراری رابطه جنسی را نخواهد داشت و همه افراد به سادگی و به تدریج علاقه خود به برقراری روابط جنسی را از دست می دهند.

اما مطالعات امروزی نشان داده است که بر خلاف عقاید گذشتگان، سالمندان از برقراری روابط جنسی لذت زیادی می برند و حتی تمایل زیادی به برقراری روابط صمیمانه با شریک جنسی خود دارند و نگرش آنها نسبت به برقراری رابطه جنسی در مقایسه با گذشته بهتر شده است.

علاوه بر این سالمندان به راحتی بیان می کنند که از برقراری رابطه جنسی لذت برده و این امر در دوران کهولت سن برای آن ها نکته ای حائز اهمیت است. همچنین بیشتر افراد در دوران پیری به دنبال حل مشکلات مرتبط با میل جنسی و برقراری روابط جنسی به منظور حفظ زندگی جنسی سالم و افزایش کیفیت روابط خود هستند.

این مطلب را از دست ندهید:  ناتوانی جنسی مردان چیست؟

ارتباط میل جنسی با افزایش سن

مطالعات انجام گرفته روی سالمندان نشان داده است که افراد مسن بیش از جوانان به زندگی جنسی خود اهمیت می دهند و آن را با علاقه دنبال می کنند و حتی به دنبال بهبود کیفیت آن هستند. نتایج گروهی از مطالعات انجام گرفته در ارتباط با رابطه جنسی و افزایش سن نشان داده است که از هر شش نفر، پنج نفر با این عقیده که رابطه جنسی تنها مناسب افراد جوان می باشد، مخالف هستند و از هر پنج سالمند،  سه نفر داشتن روابط جنسی و زندگی جنسی سالم را بخش مهم و لازمه یک رابطه خوب خصوصا در دوران پیری می دانند. دو سوم از مردان و نیمی از زنانی که تحت آزمایش قرار گرفتند بیان کردند که داشتن یک رابطه جنسی رضایت مند برای بالا بردن کیفیت زندگی امری ضروری و حائز اهمیت است.

مرکز سالمندان دانشگاه شیکاگو در مطالعات اخیر خود به نتایج مشابهی در خصوص ارتباط بین برقراری رابطه جنسی و کهولت سن دست یافته اند.  بنا به نتایج این گروه، از هر چهار مرد در رده سنی ۷۵ تا ۸۵ سال، سه نفر عقیده دارند برقراری رابطه جنسی با کیفیت بخش مهمی  از زندگی در هر دورانی است. علاوه بر این حدود نیمی از زنان در محدوده سنی 75 تا 85 سال نیز بیان می‌ کنند که رابطه جنسی خوب و با کیفیت برای داشتن یک زندگی عالی و در آرامش، امری ضروری است. با این وجود هنوز هم سالمندان جوان تر در مقایسه با  سالمندان مسن تر، بیشتر به برقراری رابطه جنسی و کیفیت آن اهمیت می دهند.

رابطه جنسی

رابطه جنسی

تمایل مردان سالمند به برقراری روابط جنسی در مقایسه با زنان سالمند  بسیار بیشتر است. از میان مردان ۷۵ تا ۸۵ ساله تنها ۲۵ درصد افراد بیان کردند که به یک بار رابطه جنسی در ماه، تمایل دارند. این در حالی  است که تقریباً ۷۰ درصد زنان در این سن،  تنها به یک بار  برقراری رابطه جنسی در ماه راضی هستند.

این مطلب را از دست ندهید:  ناتوانی جنسی مردان چیست؟

در سنین سالمندی افراد بزرگسال بیشتر اوقات به دنبال انجام وظیفه نسبت به شریک زندگی خود و برقراری رابطه جنسی به منظور افزایش علاقه و صمیمیت میان خود و شریک جنسی خود هستند.  تنها ۲۵ درصد زنان و ۲۰ درصد مردان ۷۵ تا ۸۵ ساله بیان کردند که در سال گذشته به دلیل احساس تکلیف نسبت به شریک زندگی خود به برقراری رابطه جنسی با او پرداخته اند.

عملکرد جنسی افراد سالمند

مطالعات انجام گرفته در زمینه عملکرد جنسی افراد سالمند نشان داده است که سالمندان درباره برقراری رابطه جنسی در دوران کهولت، نگرش هایی که در ادامه بیان می‌ شود را پذیرفته اند.

بنا به نظر سنجی که مجله پزشکی نیوانگلند انجام داده است، حدود ۵۴ درصد افراد مسن حداقل ۲ تا ۳ بار در ماه رابطه جنسی دارند.  حدود ۲۳ درصد افراد از این جمعیت نیز بیان کرده‌ اند که در سنین پیری، حداقل یک بار در هفته و یا بیشتر رابطه جنسی دارند.

مطالعاتی که مرکز سالمندان روی روابط جنسی افراد مسن انجام داده است، نشان می دهد از هر چهار مرد و زن در گروه سنی بین ۷۵ تا ۸۵ سال یک نفر بیان کرده است که هر هفته یک بار یا بیشتر رابطه جنسی دارد و تقریباً نیمی از این افراد بیان کردند که تعداد دفعات روابط جنسی آنها به ماهانه دو تا سه بار محدود می ‌شود.

رابطه جنسی

رابطه جنسی

معاشقه یکی از مهم ترین بخش های روابط جنسی خصوصاً در میان سالمندان است.  از هر ۱۰ نفر مرد و زنی که مورد بررسی قرار گرفتند و در گروه سنی ۷۵ تا ۸۵ سال بودند، نه نفر بیان کردند که به معاشقه اهمیت زیادی می دهند و بیشتر اوقات و یا همیشه قبل از برقراری رابطه جنسی معاشقه می ‌کنند.

این مطلب را از دست ندهید:  ناتوانی جنسی مردان چیست؟

در مقابل برخی از افراد مسن بیان می ‌کنند که رابطه آن ها تنها به نزدیکی و مقاربت ختم می شود و هیچ گونه معاشقه ای پیش از برقراری نزدیکی، انجام نمی دهند. بر اساس مطالعات انجام گرفته در مرکز پیری از میان مردان و زنان ۷۵ تا ۸۵ ساله، ۳۵ درصد از زنان و ۲۸ درصد از مردان بیان کردند که در سال گذشته تنها با یکدیگر رابطه جنسی دهانی داشته اند!

رابطه جنسی

رابطه جنسی

خوشبختانه امروزه با افزایش مراقبت های انجام گرفته نسبت به سالمندان، سلامت افراد سالمند افزایش یافته، نگرش بازتری  نسبت به برقراری  روابط جنسی در دوران پیری پیدا کرده اند.  علاوه بر این پیشرفت وسایلی که به برقراری بهتر روابط جنسی و افزایش کیفیت آن در دوران پیری کمک می کند،  موجب شده سالمندان با افزایش سن هیچ نگرانی ای درباره برقراری روابط جنسی با کیفیت با شریک جنسی خود نداشته باشند و بتوانند از داشتن رابطه جنسی در دوران کهولت سن لذت برده و عمر طولانی تری داشته باشند.