نویسنده:برگر و همکاران
چاپ شده در PubMed

خلاصه ای از مقاله:
مقدمه: رابطه بین ناباروری و اختلال عملکرد جنسی یک رابطه ی متقابلی می باشد. علل اختلال عملکرد جنسی که بر باروری تاثیر می گذارند عبارتند از:
• اختلال نعوظ،
• بیماری Peyronie (انحنای ناهنجار آلت تناسلی)
• میل جنسی کم
• اختلالات انزال در مردان
• اختلال درد / نفوذ پرینه لگنی (GPPPD)
• میل جنسی کم در زنان
هدف از انجام این مقاله بررسی ارتباط بین ناباروری و اختلال عملکرد جنسی و بحث در مورد راهبردهای مدیریت فعلی برای مقابله با اختلالات جنسی در زوج های نابارور می باشد.
روش مطالعه: این مقاله یک مقاله مروری از سال 1980 تا فوریه 2016 از مقالات منتشر شده در PubMed می باشد که مربوط به اختلال عملکرد جنسی و ناباروری در مردان و زنان بوده است.
نتایج: درمان زوج نابارور با اختلال عملکرد جنسی شامل رفع اختلال نعوظ روانی، تستوسترون پایین، بیماری Peyronie در مردان و GPPPD و میل جنسی کم در زنان می شود.
اختلال عملکرد نعوظ روانی می تواند با مهارکننده های فسفودی استراز درمان شود. تستوسترون کم اغلب در مردان مبتلا به ناباروری تشخیص داده می شود.
در مردان مبتلا به بیماری Peyronie یک روش جدید درمان وجود دارد که در آن از تزریق Clostridium histolyticum به طور مستقیم به پلاک انحنای آلت تناسلی سود میبرند.
GPPPD یک اختلال گسترده است که شامل درد ولو و واژن می باشد و می تواند با روان کننده های موضعی و مرطوب کننده ها درمان شود. در زنان با میل جنسی کم همچنین عوامل روانی اجتماعی دخالت دارد. همچنین تستوسترون فلبسانرین و از راه پوست درمان جدیدی برای زنان با میل جنسی کم می باشد.
بحث: اختلال جنسی در زوج نابارور یک مسئله ی بسیار پیچیده است. مدیریت ناباروری و اختلال عملکرد جنسی باید شامل درمان مناسب پزشکی و توجه به نگرانی های روانی و اجتماعی این زوج باشد.
لغات کلیدی:اختلال جنسی،میل جنسی کم،هیپوگنادیسم،بیماری پیرونی ،واژینیسموس،درد ولو

Reference:
PMID: 27872029