کلیه،جراح کلیه،اورولوژی،نفرکتومی،پارشیال

/برچسب: کلیه،جراح کلیه،اورولوژی،نفرکتومی،پارشیال

جراحی برداشتن بخشی از کلیه ، نفرکتومی پارشیال

جراحی برداشتن کلیه (نفرکتومی )، برداشتن بخشی از یک کلیه (نفرکتومی پارشیال) برداشتن کامل یک کلیه (نفرکتومی ساده) برداشتن کامل یک کلیه، چربی‌های اطراف آن و غده آدرنال (نفرکتومی رادیکال). در این موارد، گاهی اوقات غدد لنفاوی مجاور نیز برداشته می‌شود.