پروستات ، اورولوژی، سرطان پروستات

/برچسب: پروستات ، اورولوژی، سرطان پروستات

نشانه های سرطان پروستات

سرطان پروستات یکی از بیماریهای شایع در آقان است ، اما درصد بسیار پایینی از این جمعیت به نوع پیشرفته این بیماری مبتلا می شوند ، به عبارت دیگر اکثر سرطان های پروستات دائمی به صورت نهفته باقی می مانند و تقریبا بی ضرر هستند و فقط درصد کمی از آن به شکل مشکل ساز در آمده و موجب [...]