بیماری پیرونی چیست

/برچسب: بیماری پیرونی چیست

بیماری پیرونی و پاسخ به همه ابهامات درباره آن

بیماری پیرونی (Peyronie) از توسعه یافتن بافت فیبروتیک در داخل آلت تناسلی مرد ایجاد میشود که باعث کج شدن آلت و نعوظ دردناک میگردد.