اورولوژی،اورولوژیست،مجاری ادراری،کلیه

/برچسب: اورولوژی،اورولوژیست،مجاری ادراری،کلیه

دکتر فوق تخصص اورولوژی

اورولوژی عبارت است از بررسی و درمان بیماری ها و اختلالات سیستم ادراری زن و مرد ونیز اختلالات تناسلی ، ناتوانی جنسی و ناباروری در مردان .