ناتوانی جنسی مردان چیست؟

//ناتوانی جنسی مردان چیست؟

بطور ساده عدم توانایی در ایجاد و حفظ نعوظ مناسب جهت انجام مقاربت موفق را ناتوانی جنسی می گویند،که نه تنها تاثیر بسیار زیادی بر روی کیفیت زندگی افراد دارد بلکه مشکل مشترکی است که خود شخص و همسر او را تحت تاثیر قرار می دهد و باعث اضطراب ، افسردگی و از بین رفتن اعتماد به نفس می شود که هر یک به تنهایی باعث افزایش عوارض روحی و اجتماعی مربوط به این بیماری می شود.
میلیونها زوج در دنیا از این مشکل رنج می برند با افزایش سن از پنجاه سال به هفتاد سال شیوع این بیماری از حدود 5% به 15% افزایش می یابد.
مطالعات انجام شده نشان می دهد که 60% مردان در در دهه پنجم عمر خود قادر به انجام فعالیت جنسی هستند ، ولی با رسیدن به دهه ی هفتم زندگی این توانایی تنها در 33% آنها وجود دارد.
اولین قدم و چه بسا مشکل ترین مسئله در این بیماران پذیرش وجود مشکل می باشد زیرا پس از آن می توان به آسانی روشی جهت درمان آن یافت.
دکتر فریدون خیام فر
جراح کلیه و مجاری ادراری ، اورولوژیست
فلوشیپ فوق تخصصی آندویورولوژی و لاپاراسکوپی