در این نوشته می خوانید:

تعریف:

کلیه درد به درد ناشی از عفونت، آسیب یا التهاب کلیه گفته می شود. شما ممکن است درد کلیه را بصورت یک درد مبهم و یک طرفه تجربه کنید که این درد ممکن است با با تب و علائم ادراری همراه باشد.

برای برخی از افراد جالب است تا بدانند کلیه ها در کجای بدن واقع شده است.کلیه ها در قسمت پشت و بالا در قسمت زیرین دنده ها واقع شده اند. این غیر معمول نیست که کمر درد و یا درد پهلوی خود را به کلیه نسبت دهید اما اغلب موارد درد این 2 قسمت ناشی از کلیه نیستند.

علل:

علل احتمالی درد کلیه عبارتند از:

  • خونریزی در کلیه
  • لخته شدن خون در رگ های کلیه (ترومبوز ورید کلیوی)
  • عفونت دستگاه ادراری (UTI)
  • تصلب شرایین ( آترواسکلروز ،سخت شدن سرخرگها ی کلیوی)
  • کلیه نعل اسبی(در هنگام تولد وجود دارد و حالتی است که 2 کلیه بهم متصل هستند.)
  • سرطان کلیه و یا تومور کلیه
  • عفونت کلیه (پیلونفریت)
  • تورم کلیه (ناشی از اختلال در دفع ادرار)
  • بیماری کلیه پلی کیستیک

سنگ کلیه باعث درد میشود  اما آن را به عنوان درد کلیه نمیدانند. سنگ های کلیه عموما تا زمانی که در کلیه قرار دارند بدون درد هستند. آن زمانی که سنگ از کلیه حرکت می کند درد به طور معمول رخ می دهد و بصورت درد شدید و تیز میباشد که پزشکان به آن کولیک کلیوی میگویند.

چه زمانی به پزشک مراجعه کنیم:

در صورتی که موارد زیر را تجربه کردید به پزشک خود مراجعه کنید:

دردی  ثابت، مبهم، یک طرفه در پشت و یا پهلوی خود احساس کردید.

دچار  تب، بدن درد و خستگی شدید

اگر اخیرا تجربه ی عفونت ادراری داشتید

اگر شما دچار درد ناگهانی و شدید کلیه با یا بدنون خون در ادرار شدید به اورژانس مراجعه کنید .این درد  میتواند به معنای مشکل در گردش خون کلیه ها، مانند یک لخته خون یا خونریزی باشد و باید سریعا مورد بررسی واقع شود.

منبع:   www.mayoclinic.org