پاسخ:
بله. اگرچه امری نادر است اما اگر ضربه و آسیبی به آلت تناسلی در حال نعوظ وارد شود این امر ممکن است باعث شکستگی آلت تناسلی شود.
در زمان نعوظ ،آلت تناسلی با مملو از خون میباشد.در صورتی که آلت تناسلی در حال نعوظ بصورت ناگهانی خم شود و یا ضربه ای به آن وارد شود یکی از 2 سیلندری که در آلت تناسلی مسئول نعوظ است (کورپوس کالوزوم ) پاره میشود.آسیب و تروما اغلب در حین مقاربت رخ میدهد انا در هر زمانی که فشاری در حالت نعوظ به آن وارد شود میتواند باعث شکستگی آن شود.
شکستگی آلت تناسلی مرد دردناک است. علائم ممکن است شامل یک صدای ترک خوردگی، از دست دادن فوری نعوظ و یا پیشرفت کبودی از آلت تناسلی به علت خروج خون از سیلندرهای کورپوس کالوزوم باشد. گاهی اوقات پیشابراه آسیب دیده است و همچنین خون ممکن است در ابتدای سر آلت تناسلی قابل رویت باشد.
شکستگی آلت تناسلی مردانه نیاز به توجه فوری پزشکی دارد. آسیب معمولا با یک معاینه فیزیکی تشخیص داده میشود، و درمان جراحی معمولا توصیه می شود.در صورت عدم درمان شکستگی آلت تناسلی ممکن است تغییر شکل در آلت تناسلی و یا ناتوانی جنسی بصورت دائمی رخ دهد که بیمار توانایی ایجاد و حفظ نعوظ را نداشته باشد.
Reference: with Landon Trost, M.D
Link: http://www.mayoclinic.org/healthy-lifestyle/sexual-health/expert-answers/penis-fracture/faq-20058154