تشخیص بیماری پیرونی

/برچسب: تشخیص بیماری پیرونی

بیماری پیرونی و پاسخ به همه ابهامات درباره آن

بیماری پیرونی (Peyronie) از توسعه یافتن بافت فیبروتیک در داخل آلت تناسلی مرد ایجاد میشود که باعث کج شدن آلت و نعوظ دردناک میگردد.