اورولوژی،اورولوژیست،ادرار،عفونت ادراری،بی اختیاری ادراری ،سوزش ادراری

/برچسب: اورولوژی،اورولوژیست،ادرار،عفونت ادراری،بی اختیاری ادراری ،سوزش ادراری

عفونت ادراری در کودکان

یکی از بیماریهای شایع در کودکان عفونت ادراری است که بر بخشی از دستگاه ادراری تاثیر می گذارد و اگر به موقع درمان نشود احتتمال دارد در دراز مدت به سیستم دفع ادرار کودک آسیب بزند