آیا شکستگی آلت تناسلی مردانه ممکن است؟

/آیا شکستگی آلت تناسلی مردانه ممکن است؟

بله. اگرچه امری نادر است اما اگر ضربه و آسیبی به آلت تناسلی در حال نعوظ وارد شود این امر ممکن است باعث شکستگی آلت تناسلی شود.

در زمان نعوظ ،آلت تناسلی مملو از خون می باشد. در صورتی که آلت تناسلی در حال نعوظ به صورت ناگهانی خم شود و یا ضربه ای به آن وارد شود یکی از 2 سیلندری که در آلت تناسلی مسئول نعوظ است (کورپوس کالوزوم) پاره می شود. آسیب و تروما اغلب در حین مقاربت رخ می دهد اما در هر زمانی که فشاری در حالت نعوظ به آن وارد شود می تواند باعث شکستگی آن شود.

شکستگی آلت تناسلی مرد دردناک است. علائم ممکن است شامل یک صدای ترک خوردگی، از دست دادن فوری نعوظ و یا پیشرفت کبودی از آلت تناسلی به علت خروج خون از سیلندرهای کورپوس کالوزوم باشد. گاهی اوقات ممکن است پیشابراه نیز آسیب ببیند که باعث مشاهده خون در ابتدای سر آلت تناسلی خواهد گردید.

شکستگی آلت تناسلی مردانه نیاز به توجه فوری پزشکی دارد. آسیب معمولا با یک معاینه فیزیکی تشخیص داده می شود و درمان جراحی معمولا توصیه می شود. در صورت عدم درمان شکستگی آلت تناسلی ممکن است تغییر شکل در آلت تناسلی و یا ناتوانی جنسی به صورت دائمی رخ دهد که بیمار توانایی ایجاد و حفظ نعوظ را نداشته باشد.

2018-10-23T10:41:19+03:30توسط |بدون ديدگاه