آیا تحقیقات علمی این مطلب را تایید میکند که داشتن انزال مکرر باعث کاهش میزان سرطان پروستات میشود؟

/آیا تحقیقات علمی این مطلب را تایید میکند که داشتن انزال مکرر باعث کاهش میزان سرطان پروستات میشود؟

تاکنون هیچ شواهد قطعی مبنی بر اینکه انزال مکرر خطر ابتلا به سرطان پروستات را کاهش دهد وجود ندارد.

برخی مطالعات نشان داده اند که مردان با تعداد بیشتری انزال ممکن است مختصرا خطر ابتلا به سرطان پروستات کمتری داشته باشند. با این حال، این تفاوت چندان زیاد نیست و همچنین مطالعات دیگر از این نتیجه گیری پشتیبانی نکرده اند.

2018-10-23T10:39:37+03:30توسط |بدون ديدگاه