آیا ناتوانی جنسی به راحتی قابل درمان است؟

/آیا ناتوانی جنسی به راحتی قابل درمان است؟

بله!

گفته می شود که شايع ترين مشکل درمان نشده در جوامع مختلف ناتوانی جنسی است و تنها %1 افراد مبتلا به اين مشکل تحت درمان قرار می گيرند.

شايع ترين علل عدم درمان در اين مورد نداشتن اطلاعات کافی در مورد روشهای درمانی مطمئن و بدون خطر آن می باشد.

بيش از %10 افراد جامعه ( حدود 3 ميليون زوج در ايران ) دچار اين مشکل هستند. ” شما تنها نيستيد .”

2018-10-23T16:39:18+03:30توسط |بدون ديدگاه