به افرادیکه در رشته تخصصی ، جراحی کلیه و مجاری ادراری طبابت می کنند اورولوژیست گفته میشود.
اورولوژی علمی است که از بیماری و اختلالات و درمان سیستم ادراری در مردان و زنان و نیز اختلالات و ناتوانی جنسی و ناباروری در مردان بحث میکند.
اورولوژی امروزه تخصصی تر شده و به زیر گروههای متعددی تقسیم شده است.
* اندویورولوژی
* اورولوژی کودکان
* یوروآنکولوژی
* آندواورولوژی
* اورولوژی زنان
برخی از بیماری های مربوط به رشته ی تخصصی کلیه و مجاری ادراری عبارتند …
کلیه ها – حالب – مثانه – مجرای دفع ادرار – سنگ کلیه _ بی اختیاری ادراری ادرار زنان و مردان – واریکوسل – فتق – سرطان بیضه – عفونت های ادراری – ناباروری – افتادگی مثانه – بیماریهای دستگاه تناسلی شامل بیضه ها ، آلت تناسلی ، – ناتوانی جنسی – انزال زود رس و اختلالات جنسی – پروستات و سرطان های سیستم ادراری.

دکتر فریدون خیام فر
متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری (اورولوژیست)
استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه.